The Rime of the Ancient Mariner by artist Will Maclean
Windfall Press
The Rime of the Ancient Mariner by artist Will Maclean
The Rime of the Ancient Mariner by artist Will Maclean
The Rime of the Ancient Mariner by artist Will Maclean

Will Maclean

Tha UILLEAM MacGILL’EATHAINN M.B.E. mar Ollamh Cliùiteach nan Ealan Lèirsinneach aig Colaisde nan Ealan agus nan Dealbh (Duncan of Jordanstone); Ollamh Urramach Litreachais aig Oilthigh Naoimh Anndrais, agus ball de Acadamh Rìoghail na h-Albann. Buinidh e do Inbhir Nis agus chuir e seachad toiseach a rèis anns a’Chabhlach Mhalairteach mus deach e mar oileanach anns na h-ealain, agus mu dheireadh, mar aon de na dealbhadairean is iomraitiche ann an Albainn. Tha an obair aige air a taisbeanadh ann an iomadh cruinneachadh coitcheann air feadh Bhreatainn agus thall thairis, ag gabhail a-steach Taigh-Tasgaidh Bhreatainn, agus Lobhta Nàiseanta na h-Albann, agus an Cruinneachadh Breatannach ann an Oilthigh Yale (Na Stàten Aonaichte).

WILL MACLEAN M.B.E. is Emeritus Professor of Visual Art at Duncan of Jordanstone College of Art and Design; an Honorary Doctor of Letters at the University of St Andrews, and a member of the Royal Scottish Academy. He is from Inverness and had an early career in the Merchant Navy before training in art and going on to become one of Scotland’s foremost artists. His work is included in many public collections in the UK and abroad including the British Museum, the National Galleries of Scotland, and the British Collection at Yale University.

The Rime of the Ancient Mariner, designed and published by the Windfall Press, translated by Angus Macleod and illustrated by Will Maclean
The Rime of the Ancient Mariner by artist Will Maclean